Välkommen till Linnells bygg och omställningskonsult!

Jag har jobbat och verkat för energiomställningen sedan barnsben. Jag konverterade bensinbilar till etanoldrift (E85) och startade Etanol.nu när det bara fanns sju tankställen för E85 i landet. Då var etanolen dubbelt så dyr som bensin (2003). Jag har tänkt miljö i alla val och allt jag gör hela livet och är glad att omställningen nu äntligen börjar ta fart även om det tråkigt nog beror på att världen redan krisar, och det nu dessutom kommer krävas så mycket mer av oss än om vi hade börjat för 30 år sedan.

Jag jobbar nu både med arboristjobb/trädfällning och med Klövsta Energi (Solceller, batterier och laddstolpar). Nu under vintern 2022 prioriterar jag att hjälpa till med energibesparande åtgärder för att villaägare ska slippa oro för höga elpriser, tex tilläggsisolering och smarta hem/elförbrukningskontroll.

/Torbjörn Linnell, 0706-349963