Välkommen till Linnells bygg och hållbarhetskonsult!

Jag har jobbat och verkat för energiomställningen sedan barnsben. Jag konverterade bilar till etanoldrift och startade Etanol.nu när det bara fanns sju tankställen för E85 i landet och etanolen var nästan dubbelt så dyr som bensin (2003). Jag har tänkt miljö i alla val och allt jag gör hela livet och är glad att omställningen nu äntligen börjar ta fart även om det tråkigt nog beror på att världen redan krisar och nu kommer krävas så mycket mer av oss än om vi hade börjat för 30 år sedan.

Mitt företag prövar under sommaren 2022 en kombination av gammalt och nytt. Jag återupptar arboristjobb/trädfällning samt rådgivning om odling och trädgårdskurser samtidigt som jag kommer samarbeta med Klövsta energi med att hjälpa alla Mölnbobor att fylla sina tak med solceller.

Välj ingång efter vad du vill ha hjälp med!