Ekologiskt byggande

Konsultation och projektering för ekologiska, långlivade och hälsosamma hus

Om du är intresserad av rådgivning så hör av dig!

Torbjörn Linnell
E-post: bygg@linnell.se
Mobil: 0706-34 99 63

Adress: Lövkulla, 153 60 Mölnbo

Att göra rätt från början

Många saker har genom tiderna blivit väldigt fel när man testar nya sätt att bygga hus. Några problem som de flesta i dag känner till är tätskikt i våtrum (som görs om enligt ny standard vart tionde år), plastfärg (panel utomhus som ruttnar) och grundsättning (tex fukt i betong, där många nu får dränera/gräva om), men det finns många fler…

Min farhåga är att vi framledes kommer upptäcka bristerna även med många av de metoder vi tror är bra idag, men som vi ännu inte sett bristerna med. Detta eftersom de som säljer lösningarna (ofta fabriksbyggda hus) i dag bara har att vinna på att vi snart måste göra om det. Några saker jag tror vi inte kommer använda i framtida hus är: Frigolit/cellplast under hela huset (vem kom ens på idén att ställa ett hus på plast, som myrorna älskar att bygga bo i…), mineralisolering/gullfiber i väggar och bjälklag (förvärrar fuktproblem, går ej att återvinna, ger snabbt brandförlopp), termiskt förslutna hus (=dåligt klimat/ohälsa), stamledningar och el i betong (=svårt att kontrollera och underhålla/byta) mm.

I dag bygger man hus för att de ska hålla 50 år, det är vansinne!

Ett hus ska byggas för att hålla minst 200 år och kunna repareras när det går sönder (utan att riva ut hela golv/bila fram ledningar i betong mm). Dessutom ska huset vara fritt från giftiga ämnen som ger allergier och trötthet. Samt kunna värmas miljövänligt och billigt med framtidssäkrade metoder.

Några saker som jag förespråkar och som skiljer sig mot ett konventionellt hus:

Grund

 • Bygg huset på berg, inte på lera/sjöbotten eller frigolit.
 • Om möjligt gör en rymlig välventilerad krypgrund, där man kan dra om och dra nya ledningar samt kontrollera fukt och mögel mm.
 • Om du lägger ”platta på mark”, använd skumglas i stället för frigolit under plattan (detta är en sak vi förmodligen kommer gråta och skratta åt om 20 år, när betongplattorna krackelerar för att myrorna underminerat frigoliten)

Väggar och bjälklag

 • Använd massivt trä, undvik stålreglar, lättreglar, lim och plast (lättare att renovera/bygga om)
 • Isolera med naturliga material (cellulosa, ekofiber, lin m.fl. tål tillfällig fukt och torkar ur av sig själva)
 • Bygg så du lätt kan inspektera och underhålla, dra el och vatten synligt eller i kulvertar.

Uppvärmning

 • Använd inte el där det inte behövs, luftpump/bergvärme är ok men bäst är sol och bioenergi (tex solfångare och pellets eller vedpanna, beroende på hur mkt arbete man vill lägga ner)
 • Använd inte frånluftsvärmepump (billigast och vanligast), hög elförbrukning när vi måste spara som mest (dec-feb, när elen är som dyrast). All tillskotsvärme i huset är då från el vilket vi måste bort från tills vi har fussionsenergi eller 4e generationens kärnkraft vilket alltjämt är 30 år bort.
 • Isolera väl, bäst är ju att inte behöva tillföra energi
 • Ha en vedspis och/eller braskamin för att sänka elkostnad och kunna värma huset (och laga mat) även vid strömavbrott

Tak

 • Ett tunt yttertak med krypvind som går att inspektera, ingen isolering direkt under tak
 • Taket är det första som måste åtgärdas och samtidigt största skada om det inte åtgärdas. Välj med omsorg och gör inga dumsnåla lösningar, tänk med solpaneler redan från början (i öst-västlig riktning för att förlänga drifttiden morgon och kväll).

Övrigt

 • Snåla inte in på förråd, trapp, väggtjocklek (lyhördhet) od för att spara plats, den lilla yta det handlar om gör mycket mer nytta tex som en bekväm och praktisk trapp än som ett lite större rum.
 • Förstör inte miljön som huset byggs i, var rädd om äldre träd och gör inte mer gräsmatta och/eller altan än du faktiskt behöver.