Etikett: Trädgård

  • Röjer sly i slänt ner mot gamla stationen (Mölnbo)

    Röjer sly i slänt ner mot gamla stationen (Mölnbo)

    Mest lönnsly som tas bort. Lågväxande buskar och några ädellöv sparas, samt en hägg för insekterna skull. Asparna sparas för att ringbarka till våren eftersom de annars blir ett evighetsjobb att försöka utrota dem. Buskarna hindrar uppväxt av nytt sly men stör ändå inte utsikten.