Trädfällning

Jag fäller och beskär träd oavsett hur besvärligt de står. Jag klättrar upp och firar ner gren för gren om det behövs. Att såga upp och forsla bort trädet är det som tar mest tid och därmed ofta mer än halva kostnaden. Räkna med 600-1000 kr/fullstort träd för nedtagning och uppkapning i hanterbara bitar (inklusive moms och RUT, alltså vad du betalar).

Messa en bild eller ring på 0706-34 99 63 så kommer jag förbi och ger råd och pris!

Trädbeskärning och trädfällning omfattas av RUT som är 50%

Att tänka på

  • Ta inte alla träd på en gång, bättre att vänja sig/testa och ta dem vartefter, jag har ingen ”etableringskostnad”.
  • Olika träd måste beskäras olika, somliga går bra att korta ner/plocka grenar medan andra tvärdör eller lätt får röta och man förkortar deras liv om man tar större grenar.
  • Aspar bör inte tas ner förrän man ringbarkat dem och låtit dem självdö vilket tar 2-3 år. Om man tar ned dem på en gång skjuter de rotskott under MÅNGA år och det blir ett elände om man inte händelsevis har getter på bete där det sker.
  • Om du sågar själv, lämna snygga snitt, inga stumpar och såga utanför grenkragen! (finns massa info på andra sidor så bara googla)
  • Björk, lönn, avenbok och kastanj ska ej beskäras under våren/savning, vänta tills löven är fullt utvecklade.
  • Snacka alltid med grannar även om de inte har ngn juridisk rätt att protestera, trevligare så!

Utförda arbeten